İşitsel Dikkat

Anasayfa İşitsel Dikkat
İşitsel Dikkat

İşitsel Dikkat

Nöro Aktivite İşitsel Dikkat

İşitsel dikkat, bir kişinin sesleri veya konuşmayı algılama, işleme ve üzerinde odaklanma yeteneğini ifade eder. Bu yetenek, bir sesin kaynağını belirlemek, bir sesi başka seslerin arasından seçmek, bir konuşmayı takip etmek, bir sesin anlamını anlamak ve ses bilgilerini hafızada saklamak için gereklidir. İşitsel dikkat, bir kişinin günlük yaşamının birçok yönünde önemlidir. Örneğin, bir dersi takip etmek, bir arkadaşla konuşmak, ebeveynleri anlamak hepsi işitsel dikkat gerektirir. İşitsel dikkatle ilgili zorluklar genellikle bir sesi diğerlerinden ayırt etme, bir konuşmayı takip etme veya ses bilgilerini hafızada tutma yeteneğiyle ilgili zorluklar şeklinde görülür. Bu tür zorluklar genellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), işitme kaybı veya öğrenme zorlukları gibi durumlarla ilişkilidir. İşitsel dikkat aşağıdaki yeteneklerden bazılarını içerir:

Dikkat odağı: Bir kişinin belirli bir işitsel uyaranı seçme ve buna odaklanma yeteneği.

Dikkat dağıtma: Dikkat dağıtıcı etkenler arasından ilgili işitsel uyaranı seçme yeteneği.

Dikkat sürekliliği: Bir görevi belirli bir süre boyunca sürdürme yeteneği.

Dikkat geçişi: Bir görevden diğerine hızlı ve etkili bir şekilde geçiş yapma yeteneği.

Dikkat bölme: Birden fazla işitsel uyaranı aynı anda işleme yeteneği.

İşitsel Dikkati geliştirmeye yönelik nöro aktivite bilişsel egzersiz ve hedef kazanımlarının bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

Hikâye Dinleme ve Anlatma Egzersizleri: Bir hikaye dinlemek ve ardından detayları hatırlamak ve tekrar anlatmaya yönelik bilişsel egzersizlerdir.

Sesli Kitaplar: Sesli kitaplar, bir kişinin dikkatini bir süre boyunca sürdürmeyi gerektirir ve işitsel dikkati geliştirmeye yardımcı olur.

Ses Oyunları: Belli bir sesi tanıma veya bir dizi sesten hangisinin farklı olduğunu belirleme yönelik bilişsel egzersizlerdir.

Müzik Dinleme: Müzik dinlemek ve belirli bir enstrümanı veya melodi hattını takip etmek, işitsel dikkat yeteneklerini geliştirir.

Talimatları Takip Etme: Özellikle birden fazla adımı içeren talimatları takip etmeye yönelik bilişsel egzersizlerdir.

Bu ve benzeri etkinlikler, işitsel dikkat yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Ancak, sürekli dikkat zorlukları varsa, bir uzmana danışmak önemlidir çünkü bu durum dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) veya başka bir öğrenme zorluğunun belirtisi olabilir.

Görsel Dikkat ile ilgili yazımızı okumak için Tıklayınız.
Telefon WhatsApp