Seçici Dikkat

Anasayfa Seçici Dikkat
Seçici Dikkat

Seçici Dikkat

Nöro Aktivite - Seçici Dikkat

Seçici dikkat, çevremizdeki birçok uyaran arasından belirli bir uyaranı veya uyaranları odaklanma yeteneğimizdir. Diğer bir deyişle, seçici dikkat, dikkatimizi belirli bir hedefe yönlendirirken diğer uyaranları görmezden gelme yeteneğimizdir. Sınıf içerisinde ders dinleyen öğrencilerine dışardaki diğer seslere kendilerini kapatarak öğretmene odaklanmaları buna örnektir. Seçici dikkat, her gün karşılaştığımız bilgi bombardımanını filtrelememize yardımcı olur. Seçici dikkatte problem yaşayan çocuklar akademik beceriler ve öğrenmelerde doğrudan sorun yaşayabilirler. Bu sebeple dikkat eksikliği ile ilgili mekanizmalarda birincil öneme sahip dikkat bileşenlerinden biridir. Seçici Dikkat problem durumun kaynağı ve zorlaştıran etmenler belirlendikten sonra bilişsel ve fiziksel egzersizler aracılığı ile geliştirilebilmektedir.

Nöro Aktivite Seçici dikkat egzersizlerinin bir kısmına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Seçici dikkatin gelişimi için düzenli ve ihtiyacınıza yönelik egzersizlerin olduğu bir program sağlıklı bir gelişim sunacaktır.

İçindekileri Bulma Oyunları: "Nesne bulma" veya "farkı bulma" gibi egzersizlerdir.

Dikkat Dağıtıcılarla Çalışma: Bir dikkat dağıtıcı (örneğin, arka planda çalan bir radyo) ile bir göreve odaklanmaya yönelik egzersizlerdir.

Yüksek Dikkat Gerektiren Görevler: Zor bulmacalar veya karmaşık görevler, dikkati tek bir noktada toplamayı gerektiren egzersizlerdir.

Mindfulness Pratikleri: Anı yaşamayı ve mevcut duyumlarınıza odaklanmayı öğrenmeye yönelik egzersizlerdir.

Nesne Bulma Oyunları: Bu tür oyunlar, çeşitli nesneler arasından belirli bir nesneyi bulmayı gerektiren egzersizlerdir.

Dikkat Antrenman Uygulamaları: Bazı dijital uygulamalar aracılığı ile seçici dikkati geliştirmeye yönelik egzersizlerdir.

Yazı veya Sayıların Taraması: Bu egzersiz, bir sayfa üzerinde belirli bir harf veya rakamı bulmaya yönelik egzersizlerdir.

Bellek Oyunları: Hafızayı güçlendirmeye yönelik egzersizlerdir.

Çapraz Sözcük Bulmacaları; Kelime anlam bilgisine yönelik eşleştirme egzersizlerdir.

Bölünmüş dikkat ile ilgili yazımıza ulaşmak için Tıklayınız.
Süreğen dikkat ile ilgili yazımıza ulaşmak için Tıklayınız.
Telefon WhatsApp