Bölünmüş Dikkat

Anasayfa Bölünmüş Dikkat
Bölünmüş Dikkat

Bölünmüş Dikkat

Nöro Aktivite Bölünmüş Dikkat Bilişsel Egzersizleri

Bölünmüş dikkat, birden fazla görev veya uyarıcıya aynı anda odaklanma yeteneğini ifade eder. Dikkat eksikliği ile ilgili seçici ve süreğen dikkatten sonra gelen bir diğer dikkat türüdür. Bu, bireyin dikkatini ikiye veya daha fazla parçaya ayırarak farklı görevlere veya uyarıcılara yönlendirmesini gerektirir. Özellikle anaokulu ve ilkokul döneminde ki çocuklar ile sınav döneminde ki çocuklar bu becerinin eksikliğinde akademik başarıda gerçek potansiyellerinin uzağında kalmaktadır.

Bölünmüş dikkat, bireyin zihinsel esnekliğini, çoklu görev yapma becerisini ve dikkat kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmesini gerektirir. Bu yetenek, günlük yaşamda birçok durumda gereklidir, özellikle yoğun veya karmaşık ortamlarda veya birden fazla görevin eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesi gerektiği durumlarda önemlidir.

Bölünmüş dikkat gelişimi çocukların sınıf içi süreçlerini, sınav anlarını ve ödev sürelerini olumlu şekilde etkileyen bir dikkat türüdür. Nöro Aktivite Bölünmüş Dikkat Bilişsel Egzersiz hedef – kazanımları aşağıda listelenmiştir.

Bölünmüş dikkat becerisini geliştirmek için aşağıdaki stratejiler ve egzersizler faydalı olabilir:

Odaklanma Egzersizleri: Dikkati birden fazla uyarıcı arasında geçiş yapmak yerine, belirli bir uyarıcıya odaklanmayı öğreten egzersizler içermektedir.

Görevleri Parçalara Bölme: Birden fazla görevi ayrı parçalara bölerek daha küçük ve yönetilebilir parçalara aktivitelerini içermektedir. Bu, her görevi sırayla tamamlama ve daha az dikkat gerektiren parçalarda geçiş yapma imkânı sağlar.

Sıralama ve Önceliklendirme Egzersizleri

Çalışma Belleği Egzersizleri: Çalışma belleği, bilgileri kısa süreli olarak tutma ve işleme becerisini ifade eder. Çalışma belleğini güçlendirmek için alıştırmaları içeren bilişsel egzersizlerdir.

Görsel ve Sözel Uyarıcıları Kombine Etme: Bölünmüş dikkati geliştirmek için görsel ve sözel uyarıcıları aynı anda kullanma egzersizleridir.

Bu egzersizler, bölünmüş dikkati geliştirmeye yardımcı olabilir. Ancak, her bireyin dikkat kapasitesi ve gereksinimleri farklı olduğundan, kişiye özgü stratejiler ve egzersizler seçmek önemlidir. Bir uzmana danışmak ve bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş bir plan oluşturmak en etkili yaklaşım olacaktır.

Seçici Dikkat ile ilgili yazımızı okumak için Tıklayınız.
Telefon WhatsApp