Gelişimsel Destek

Anasayfa Gelişimsel Destek
Gelişimsel Destek

Gelişimsel Destek

Gelişimsel Gerilik Nedir?

Gelişimsel gerilik, bireylerin belirli bir yaşta beklenen beceri veya yeteneklerini geliştirememesi durumudur. Bu durum genellikle çocukluk döneminde fark edilir. Gelişimsel gerilik; dil veya konuşma becerileri, motor beceriler (oturmak, yürümek, el-göz koordinasyonu), sosyal ve duygusal beceriler, bilişsel beceriler (dikkat, hafıza) gibi çeşitli alanları etkileyebilir. Gelişimsel gerilikler genellikle sürekli gecikmeler veya anormal gelişim desenleri ile karakterizedir ve çocukların yaşamlarının birçok alanında işlevselliğini etkileyebilir.

Gelişimsel Gerilikler Nelerdir?

Motor Gelişim Geriliği, Dil ve Konuşma Gelişim Geriliği, Bilişsel Gelişim Geriliği, Sosyal ve Duygusal Gelişim Geriliği, Karma Gelişim Geriliği gibi türdeki gelişimsel gerilikler, çocukların belirli yaşam alanlarında beceri veya yeteneklerini geliştirememesine neden olabilir.

Gelişim Geriliği ve Otizm Arasındaki Fark

Gelişimsel gerilik genellikle çocukların genel gelişimini etkilerken, otizm daha çok sosyal etkileşim, iletişim ve davranışları etkiler. Otizm, gelişimsel geriliğe ek olarak çocuğun sosyal ve iletişim becerilerini de etkiler. Bu iki durum birlikte görülebilir, ancak her çocukta aynı şekilde görülmezler.

Gelişimsel Gerilik Tedavi Edilir mi?

Gelişimsel geriliğin tedavisi; tedavi yaklaşımları, çocuğun geriliğinin derecesine ve çeşidine bağlıdır. Bu genellikle birtakım terapileri içerir, örneğin fizik tedavi, dil ve konuşma terapisi, mesleki terapi ve/veya eğitimsel hizmetler. Ancak, bazı durumlardaki gerilikler kalıcı olabilir ve bireyin yaşamı boyunca sürebilir.

Gelişimsel Geriliğin Tedavisi?

Gelişimsel geriliklerin tedavisi genellikle çocuğun belirli gelişimsel ihtiyaçlarına dayanır ve genellikle erken müdahale programları ve terapiler aracılığıyla yapılır. Gelişimsel geriliklerin tedavisindeki ana hedef, çocuğun mevcut yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak ve yaşam kalitesini iyileştirmektir. Özel eğitim programları, terapi hizmetleri ve aile desteği, bu hedefe ulaşmada önemli rol oynar. Bununla birlikte, her çocuğun ihtiyaçları farklı olduğu için tedavi planları genellikle bireye özgüdür. Fizik Tedavi, Dil ve Konuşma Terapisi, Mesleki Terapi, Eğitimsel Destek, Davranışçı Terapi, Aile Danışmanlığı ve Destek Hizmetleri gibi gelişimsel geriliğin tedavi yaklaşımları bulunmaktadır

Duygusal Gelişim Geriliği

Duygusal gelişim geriliği, bir çocuğun yaşına uygun duygusal becerileri geliştirememesi durumunu ifade eder. Duygusal gelişim, çocukların duygularını tanıma, ifade etme ve yönetme yeteneğini içerir. Ayrıca, empati gibi başkalarının duygularını anlama yeteneğini de içerir. Duygusal gelişim geriliği, çocukların sosyal becerilerini, ilişkilerini ve genel yaşam kalitesini etkileyebilir. Duygusal gelişim geriliği tedavisi genellikle çocuğun yaşına ve ihtiyaçlarına uygun psikoterapi ve davranışçı terapileri içerir.

Bilişsel Gelişim Geriliği

Bilişsel gelişim geriliği, çocuğun zihinsel becerilerini (düşünme, öğrenme, problem çözme, hafıza, dikkat, vb.) yaşına uygun bir şekilde geliştirememesi durumunu ifade eder. Bu durum genellikle zihinsel veya entelektüel bir engel olarak tanımlanır.

Gelişimsel Gerilik Testleri

Bir çocuğun gelişimini değerlendirmek için çeşitli testler ve taramalar kullanılmaktadır. Gelişimsel Taramalar, AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri), Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Ages and Stages Questionnaires (ASQ) gibi gelişimsel geriliği test eden çeşitli testler ve taramalar kullanılmaktadır. Bir çocukta gelişimsel gerilik şüphesi varsa, bir pediatrist, çocuk psikoloğu, çocuk psikiyatristi veya diğer çocuk gelişim uzmanları daha ayrıntılı değerlendirmeler yapabilir.

Fiziksel Gelişim Geriliği

Fiziksel gelişim geriliği, çocuğun yaşı için beklenen fiziksel yeteneklerini veya büyümeyi gösterememesi durumudur. Fiziksel gelişim geriliği, çocuğun motor becerilerini (yani, kasların kontrolünü) ve/veya çocuğun boyunu ve kilosunu etkileyebilir. Fiziksel terapi, çocuğun motor becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Eğer gerilik, beslenme eksikliğinden kaynaklanıyorsa, beslenme danışmanlığı ve belki de takviyeler gerekebilir. Eğer genetik bir durum söz konusu ise, genetik danışmanlık ve belki de ilaçlar gerekebilir.

Zihinsel – Mental Gelişim Geriliği

Zihinsel veya bilişsel gelişim geriliği, çocukların belirli bir yaşa kadar belirli becerileri veya yetenekleri geliştirememesi durumunu ifade eder. Bu gelişim aşamaları genellikle çocukluk döneminde öğrenme, dil, problem çözme, hafıza, mantık, öz bakım ve sosyal beceriler gibi çeşitli alanlarda gerçekleşir. Zihinsel gelişim geriliği olan çocuklar genellikle birebir özel programlarla desteklenmektedir.

Yetersiz Uyaran – Uyaran Eksikliği Nedir?

Uyaran eksikliği veya yetersiz uyaran, bir bireyin çevresinden yeterli miktarda duyusal bilgi alamaması durumunu ifade eder. Bu durum genellikle genç çocukları etkiler ve beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Örneğin, aşırı korumacı veya kısıtlayıcı bir çevre, çocuğun farklı duyusal deneyimler yaşamasını engelleyebilir. Uyaran eksikliği, özellikle çocukların ilk birkaç yılında, dil gelişimi, sosyal beceriler, motor beceriler ve bilişsel beceriler gibi önemli beceri ve yeteneklerin gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Nöro Aktivite Gelişimsel Geriliklerle Nasıl Çalışır?

Nöroaktivite, beyin aktivitesi ve fonksiyonunu artırmayı hedefleyen bir dizi teknik ve terapiyi ifade eder. Beynin farklı bölgeleri, farklı görevleri yerine getirir ve bu bölgeler arasındaki bağlantıları güçlendirerek veya bu bölgelere daha fazla uyaran sağlayarak, beyin fonksiyonlarını iyileştirebiliriz. Nöroaktivite, gelişimsel geriliği olan kişiler için özellikle yararlı olabilir, çünkü beyinlerinde belirli bölgeler genellikle beklenenden daha az aktiftir veya beklenenden daha az gelişmiştir. Nöroaktivite teknikleri ve terapileri genellikle bireyin yaşı, becerileri, ihtiyaçları ve hedefleri dikkate alınarak bireyselleştirilir. Ayrıca, bireyin güçlü yönlerini kullanarak ve zayıf yönlerini geliştirmeye odaklanarak, bireyin genel beceri setini ve fonksiyonlarını iyileştirmeye çalışır.

Oyun ve Bağlanma Terapisi Detaylı bilgi Almak için Tıklayınız.

Çocuklarımız geleceğimiz…

Telefon WhatsApp