Oyun ve Bağlanma Terapisi

Anasayfa Oyun ve Bağlanma Terapisi
Oyun ve Bağlanma Terapisi

Oyun ve Bağlanma Terapisi

Oyun terapisi, çocuk terapi sürecinde kullanılan bir yaklaşımdır. Oyun terapisi, çocukların duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlarını ele almak, duygusal iyiliklerini artırmak, özgüvenlerini geliştirmek ve çözüm odaklı becerilerini öğretmek amacıyla kullanılan bir terapi türüdür. Oyun terapisi, çocuklara oyun ve oyuncaklarla kendilerini ifade etmeleri için bir güvenli alan sunar. Terapist, çocuğun oyun davranışını dikkatlice gözlemler ve çocuğun duygusal ifadelerini, düşüncelerini ve davranışlarını inceler. Oyun sırasında çocuğun iç dünyasını daha iyi anlamak için semboller, metaforlar ve hikayeler kullanır. Terapist, çocuğun duygusal ifadelerini yansıtarak, empati kurarak ve destekleyici bir ortam sağlayarak çocukla bağ kurar. Oynanan her bir oyunun, oyuncağın kendi içerisinde gizil anlamları bulunmaktadır.

Bağlanma Terapisi Nedir?

Bağlanma terapisi ise, bireylerin duygusal bağlanma stillerini anlamak ve iyileştirmek için kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. Terapi sürecinde bireylerin güvenli ve destekleyici bir ilişki geliştirmesi amaçlanır. Bağlanma, çocukların ilk yaşamlarında ebeveynleriyle olan etkileşimlerinin nasıl şekillendiğini ve bu etkileşimlerin bireyin ileriki ilişkilerinde nasıl bir temel oluşturacağını açıklar. Güvenli bir bağlanma stilinin gelişmesi, çocuğun duygusal ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılandığı, sevgi dolu ve güvenli bir ilişkiyle ilişkilidir. Ancak, çocuklukta yaşanan ihmal, istismar veya ayrılık gibi travmatik deneyimler güvenli bağlanma sürecini etkileyebilir ve daha güvensiz bağlanma stilleri ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda bir uzman tarafından bir değerlendirme yapılmalıdır. Bağlanma destekli oyun terapisi çocukların davranışsal ve duygusal problemlerinde olumlu sonuçlar vermektedir.

Oyun Terapisi Ne İşe Yarar?

Uzman ekibimiz tarafından kurumlarımızca çocuk ve ergenlere uygulanan oyun terapisi bireylerin duygusal, sosyal, zihinsel ve davranışsal gelişimine katkıda bulunmakla birlikte

 • Duygusal ifade ve keşfin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Oyunlar, çocukların duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini sembolik olarak ifade etmelerini sağlar. Bu, bireylerin içsel dünyalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 • Stres ve kaygıyla başa çıkma yetisini geliştirir. Oyunlar, bireylere rahatlama, problem çözme ve duygusal düzenleme becerilerini geliştirmede yardımcı olur.
 • Sosyal becerilerin geliştirilmesine katkı sağlar. Grup oyunları veya terapi oturumları, bireylerin etkileşim kurma, iş birliği yapma, sınırlar koyma ve empati gibi becerileri öğrenmelerine yardımcı olur. Bu da bireylerin sosyal ilişkilerini güçlendirir.

Oyun Terapisinde Neler Yapılır?

Uygulanan oyun terapilerinde terapist ve birey arasında etkileşim ve keşif odaklı faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Oyun odasında terapist tarafından destekleyici bir bağlam oluşturulur. Bu faaliyetlerden bazıları şöyle sıralanmaktadır.

 • Oyuncaklar oyun materyallerinin düzenlenmesi: Oyun terapisi, çeşitli oyuncaklar, oyun materyalleri ve semboller kullanır. Bu materyaller, çocukların duygusal ifade, hikayeler anlatma, rol yapma ve oyun yoluyla kendilerini keşfetme becerilerini destekler. Oyuncaklar arasında bebekler, figürler, yapbozlar, çizim malzemeleri, kum tepsisi ve minyatür ev eşyaları gibi çeşitli öğeler bulunabilir.
 • Rol Oyunları: Rol oyunları, bireyin farklı rolleri deneyimlemesini sağlar. Bu, bireyin duygusal deneyimlerini ifade etmesine ve sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Terapist, rol oyunları sırasında bireyle etkileşim kurar ve onu yönlendirir.
 • Sembolik Oyunlar: Sembolik oyunlar, çocuğun iç dünyasını sembolik olarak ifade etmesine olanak tanır. Çocuk, oyuncakları veya sembolleri kullanarak deneyimlerini, duygularını ve düşüncelerini aktarır. Bu, terapistin çocuğun duygusal süreçlerini anlamasına yardımcı olur.

Oyun ve Bağlanma Terapisi Nasıl Çalışılır?

Oyun ve bağlanma terapisi süreci, bireyin ihtiyaçlarına ve terapistin yaklaşımına göre değişiklik gösterebilir. Kurumumuzda uzmanlarımız tarafından ilk görüşme esnasında detaylı anamnez alma ve ebeveyn gözlemleri ile süreç yapılandırılmaktadır. Terapistlerimiz, bireyin duygusal süreçlerini gözlemleyerek, destekleyici bir ortam oluşturarak ve etkileşim kurarak terapötik ilerlemeyi desteklemektedir.

Oyun ve Bağlanma Terapisi Yaş Aralığı

Oyun ve bağlanma terapisi, genellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde kullanılan bir terapi yaklaşımıdır.  Çocuklarda 3-12 yaş aralığında uygulanabilmektedir. Oyun terapisi, çocukların duygusal ifade, keşif ve ilişki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için yaygın olarak kullanılır. Çocukların oyun yoluyla duygularını ifade etmeleri ve travmatik deneyimlerle başa çıkmaları teşvik edilir. Bağlanma terapisi ise, güvenli bağlanma sürecini desteklemek ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır.

Oyun ve Bağlanma Terapisi Seans Süreci?

Oyun ve bağlanma terapilerinde terapötik hedefler belirlendikten sonra uzmanlarımız tarafından değerlendirme yapılır. Sonrasında terapist tarafından seanslarda bireyin oyun yoluyla ifade etmesi ve keşfetmesi için bir alan sağlanır. Terapist, bireyin tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre çeşitli oyun materyalleri ve oyuncaklar sunar. Oyunlar ve etkileşimler aracılığıyla, terapist bireyle güvenli bir ilişki kurar ve terapötik bağ oluşturur. Bağ kurma sürecinden sonra bireye alternatif çözümler düşünme, stratejiler deneme ve farklı perspektiflerden bakma fırsatı sunulur. Aynı zamanda, ilişki becerileri, iletişim ve sosyal etkileşim gibi önemli becerilerin de geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır. Bağlanma terapisi sürecinde ise terapist bireyin güvenli bağlanma ilişkisi geliştirmesini destekler. Terapist, empati ve anlayışla bireyle etkileşim kurar, bireyin duygusal ihtiyaçlarını karşılar ve destekleyici bir ortam sağlar.

Bir Oyun ve Bağlanma Terapisi Seansı Nasıl İlerler?

Oyun ve bağlanma terapisi seanlarında ilk birkaç seans terapötik bağ kurma olarak adlandırılan süreçten oluşmaktadır. Bu süreçte terapist ve birey arasında güvenli bir alan oluşturulur. Bağ oluşturma seanslarının ardından dışsallaştırma hikayeleri gibi argümanlardan faydalanılarak işlemleme gerçekleştirilir. Ancak unutulmamalıdır ki oyun ve bağlanma terapilerinde genel bir terapi sürecinden bahsetmek doğru değildir. Uzman gözlemi ve uygulanan testler dahilinde kişiye özgü bir terapi süreci planlanmalıdır.

Oyun ve Bağlanma Terapisi Hangi Uzmanlar ile Çalışılır?

Kurumumuzda oyun ve bağlanma terapisi pedagog ve psikologlarımız tarafından çalışılmaktadır.

Oyun Terapisine Hangi Durumlarda Gidilir?

 • Duygusal Zorluklar: Anksiyete, öfke yönetimi sorunları, düşük özgüven, yas, kaygı, travma sonrası stres bozukluğu gibi duygusal sorunlar
 • Davranış Sorunları: Agresif davranışlar, öfke patlamaları, yalan söyleme, hiperaktivite gibi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) semptomları ve uyum sorunları
 • Travma ve Kayıplar: Çocuklar travmatik olaylar veya kayıplar yaşadığında oyun terapisi, duygusal iyileşme ve travma sonrası stresin yönetimi için etkili bir yöntem olabilir. Örneğin, aile içi şiddet, kazalar, ayrılık, kayıp veya doğal afetler gibi travmatik deneyimler yaşayan bireyler için oyun terapisi destekleyici olmaktadır.
 • Sosyal ve İletişim Zorlukları: Özellikle otizm spektrum bozukluğu (ASD), öğrenme güçlüğü veya sosyal anksiyete gibi durumlarla mücadele eden bireyler için oyun terapisi etkili olmaktadır.
 • Aile İlişkileri: Aile içi ilişkilerde zorluklar yaşayan bireyler veya aile birimine destek sağlamak isteyen aileler, oyun terapisine başvurmaktadır. Bu durumda, aile terapisi veya oyun tabanlı aile oturumları kullanılabilmektedir.

Oyun ve Bağlanma Terapisi Seans Ücretleri Nedir?

Kurumlarımızca uzman kadromuz tarafından uygulanan oyun ve bağlanma terapisi seans ücretleri uygulanan il ve uzmana bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ancak genel bir fiyat aralığı olarak 500-1500 TL arasında değişmektedir.

Oyun ve Bağlanma Terapisi Fayda Oranı?

Oyun ve bağlanma terapilerinin etkililiği adına kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Çocuğun terapiste olan uyumu, ailenin ev içi süreçleri öneriler doğrultusunda düzenlemesi gibi durumlara göre gelişim ilerlemektedir. Ancak oyun ve bağlanma terapileri ile ilgili kesin olan bir şey varsa oda çocuklarda destekleyici aileler de ise yol gösterici olduğudur.

Oyun ve Bağlanma Terapisi Hangi Davranış Bozukluklarına İyi Gelir?

Oyun ve bağlanma terapileri; agresif davranışlar, öfke patlamaları, yalan söyleme, hiperaktivite gibi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi bozukluklarda sıklıkla fayda sağlamaktadır. Uzmanlarımız tarafından uygulanan testler ve kişiye özel planlanan oyun terapisi süreci ile terapi planlamasına yön verilmektedir.

Evde Oyun Terapisi

Evde oyun terapisi, çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini desteklemek için ebeveynlerin uygulayabileceği bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreç her çocuğa özgü bir uzman tarafından düzenlenmelidir. Ancak genel anlamda evde oyun terapisi için kullanılacak yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

 • Özgür oyun zamanı: Çocuğunuza düzenli olarak özgür oyun zamanı sağlayın. Bu zaman diliminde çocuğunuzun kendi seçtiği oyuncaklarla oynamasına ve yaratıcılığını serbest bırakmasına izin verin. Sınırlar koyun, ancak çocuğunuzun oyunun akışını belirlemesine izin verin.

Unutulmamalıdır ki evde oyun terapisi eğlenceli ve destekleyici bir ortam sağlamak için tasarlanmıştır. Çocuğunuzla bağ kurmak, duygusal ifadeyi teşvik etmek ve onunla birlikte oynayarak onun gelişimine katkıda bulunmak önemlidir. Ancak çocuğunuzun ciddi bir davranış sorunu varsa veya endişeleriniz varsa bir uzmana başvurmanız önemlidir.

Çocuklarımız geleceğimiz!

Dürtüsellik Hakkında Detaylı Bilgi Almak için Tıklayınız.

Telefon WhatsApp