Dikkat Eksikliği Tanısını Kim Koyar?

Anasayfa Dikkat Eksikliği Tanısını Kim Koyar?
Dikkat Eksikliği Tanısını Kim Koyar?

Dikkat Eksikliği Tanısını Kim Koyar?

Dikkat Eksikliği Tanısını Kim Koyar?

Dikkat eksikliği tanısı, genellikle uzman bir psikiyatrist tarafından konulur. Bu uzmanlar, bireyin yaşadığı belirtileri değerlendirir ve tanı koyma sürecini başlatır.

Dikkat Eksikliğine Hangi Bölüm Bakıyor?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) belirtilerini değerlendiren ana bölüm, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve Psikiyatridir. Ancak, bazı durumlarda Klinik Psikoloji bölümleri de bu konuda değerlendirmeler yapabilmektedir.

Dikkat Eksikliği Teşhisi Nasıl Konulur?

Dikkat eksikliği teşhisi, genellikle bireyin davranışlarını, belirtilerini ve yaşadığı zorlukları kapsamlı bir şekilde inceleyen klinik bir değerlendirme ile konulmaktadır. Bu değerlendirme sürecinde:

  • Bireyin tıbbi geçmişi incelenir.
  • Okul veya iş performansı değerlendirilir.
  • Anne-baba, öğretmen gibi yakın çevresinden bilgi alınır.
  • Standardize testler veya ölçekler kullanılarak belirtilerin şiddeti ve süresi değerlendirilir.

Dikkat Dağınıklığı Testini Kim Yapar?

 Dikkat dağınıklığı testi, genellikle klinik psikologlar tarafından yapılır. Bu testler, bireyin dikkatini sürdürme, dikkatini yoğunlaştırma ve dikkatini dağıtıcı uyaranlardan koruma yeteneğini ölçmeye yöneliktir.

Psikolog DEHB Tanısı Koyabilir Mi?

Ülkeden ülkeye ve hatta bölgeden bölgeye değişiklik gösterse de genellikle klinik psikologlar, DEHB'nin kapsamlı değerlendirmesini yapabilirler. Ancak, tanı koyma yetkisi genellikle psikiyatristlere aittir. Yine de psikoloğun değerlendirmesi, tanı sürecinin önemli bir parçasıdır ve bu değerlendirme tanıyı doğrulamak için kullanılabilir.

Telefon WhatsApp