Nöro Plastisite Nedir?

Anasayfa Nöro Plastisite Nedir?
Nöro Plastisite Nedir?

Hakkımızda

Nöro Plastisite Nedir?

NÖROPLASTİSİTE NEDİR?

Nöro Plastisite yaşam boyu devam eden ilk olarak çocukluk döneminde yoğun bir şekilde gözlenen bir süreçtir. Bu süreçler, nöronların yeni bağlantılar kurmasına ve var olan bağlantıları güçlendirmesine olanak tanır. Öğrenme, bireyin çevresindeki bilgileri algılayarak, işleyerek ve anlamlandırarak yeni bilgiler ve beceriler kazanma sürecidir. Bu süreç, beynin farklı bölgelerinde gerçekleşir ve nöronların bağlantılarının güçlenmesi sağlar. Nöroplastisite bu sayede Dikkat, planlama, koordinasyon ve duygusal, sosyal becerileri desteklemektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun nedeni tam olarak anlaşılamamış olsa da, yapılan araştırmalar beyin kimyasındaki ve beyin yapılarındaki değişikliklerin etkili olduğunu düşündürmektedir. Bu sorunu yaşayan çocuklarda, dikkat, öz denetim ve öğrenme ile ilişkili olan önemli beyin bölgelerinde prefrontal korteks ve anterior singulat korteks gibi bölgelerde düzensizlikler saptanmıştır. Bilişsel ve Fiziksel Egzersizlerle harekete geçen nöro plastisite de temel amaç Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite Bozukluğu alanlarında iyileşmenin amaçlanmasıdır.

Nöro plastisite, beynin yaşam boyunca deneyimler ve öğrenme yoluyla değişebilme ve adapte olabilme yeteneğidir. Beyindeki sinir hücreleri olan nöronlar, yeni bağlantılar kurabilir, var olan bağlantıları güçlendirebilir hatta bazı durumlarda yeni nöronlar oluşturabilir. Bu süreçler, kişinin yaşantısına, çevresel etkileşimlere ve öğrenme deneyimlerine bağlı olarak gerçekleşir. Beyinde gerçekleşen bu yeni nöral ağlar çocuklarda , dikkat, odaklanma, planlama ve empatik düşünme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda hiperaktivite ve dürtüsellik problemi yaşayan çocuklarda da beden farkındalığını artırarak davranışsal kontrole giden yolu açmaktadır.

Farklı öğrenme biçimleri, beyin plastisitesini farklı şekillerde etkileyebilir. Örneğin, müzik çalmayı öğrenmek, dil öğrenmek veya motor becerileri geliştirmek, beyin bölgelerinde belirli değişikliklere yol açabilir ve bu becerilerin ustalaşmasını sağlayabilir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu yaşayan çocukların öğrenme süreçlerinin beyin plastisitesini destekleyecek şekilde düzenlenmesi, bireylerin daha iyi öğrenme ve hafıza performansı elde etmelerine benzer şekilde yardımcı olmaktadır. Nöro plastisite odaklı Nöro Aktivite hedeflerine aşağıda yer verilmiştir.

 1. Duygusal beceriler; duyguları anlama, ifade etme, yönetme ve başkalarının duygularını anlama yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu beceriler duygusal zekâ olarak da adlandırılır ve kişinin duygusal sağlığı ve sosyal ilişkileri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
 • Duygu Farkındalığı: Kendi duygularınızın farkında olmak, duygularınızın nedenlerini anlamak ve onları tanımlayabilmeye yönelik etkinlikler.
 • Duygu İfade Etme: Duygularınızı doğru ve etkili bir şekilde ifade etmek, hem kendinizle hem de başkalarıyla sağlıklı iletişim kurmanıza yardımcı olmaya yönelik etkinlikler.
 • Duygu Yönetimi: Duyguları uygun bir şekilde yönetme ve düzenleme yeteneğine yönelik etkinlikler.
 • Empati: Empati, başkalarının duygularını anlayışla karşılayabilme ve onların bakış açısını anlama yeteneğine yönelik etkinlikleri içermektedir.
 1. Bilişsel Beceriler; Bilişsel beceriler, beynin zihinsel işlemleri gerçekleştirmek için kullandığı yeteneklerdir. Bu beceriler, bilgiyi işleme, analiz etme, hatırlama, dikkat ve odaklanma, problem çözme, eleştirel düşünme, dil geliştirme ve daha birçok zihinsel süreci içerir.

Bilişsel Egzersizler hakkında detaylı bilgi almak için üst sekmede yer alan bilişsel egzersizleri inceleyebilirsiniz.

 1. Sosyal Becerileri; Sosyal beceriler, çocukların etkileşime girdikleri sosyal ortamlarda başarılı ve olumlu ilişkiler kurmalarını sağlayan davranış ve iletişim yetenekleridir. Sosyal beceriler, bilişsel ve duygusal becerilerle birlikte bir tamamlayıcıdır.
 • İletişim Becerileri:, Duyguları ifade etme ve başkalarının düşüncelerine önem verme gibi iletişim becerilerine yönelik etkinliklerdir.
 • Öfke Yönetimi: Öfke ve duygusal tepkileri etkili bir şekilde yönetme becerisi, çatışmalarda olumlu çözümler üretebilme ve iletişimi sakin ve yapıcı bir şekilde sürdürebilmeye yönelik etkinliklerdir
 • İşbirliği ve Takım Çalışması: Başkalarıyla işbirliği yapma ve takım çalışması becerisi, ortak hedeflere ulaşmada amaçlı etkinliklerdir. Çocukların performansına göre etkileşim gruplarında sağlıklı sosyalleşme ve kurallara uyum becerileri de çalışılmaktadır.
 • Kendini İfade Etme: Kendini ifade etme becerisi etkinlikleri, duyguları, düşünceleri ve ihtiyaçları doğru bir şekilde ifade etme ve başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurma yeteneğini içerir.

Nöro Plastisite Odaklı Nöro-Aktivite Programı Hakkında Detaylı Bilgi Almak için TIKLAYINIZ.

Telefon WhatsApp