Davranışsal Oto Kontrol

Anasayfa Davranışsal Oto Kontrol
Davranışsal Oto Kontrol

Davranışsal Oto Kontrol

Nöro Aktivite Davranışsal Otokontrol

Davranışsal otokontrol, bir bireyin kendi davranışlarını düzenleme yeteneğini ifade eder. Bu, bireyin istenmeyen davranışları azaltma veya olumlu davranışları artırma kabiliyetine sahip olmasını içerir. Davranışsal otokontrol ve nöroplastisite arasında doğrudan bir ilişki vardır. Öğrenme ve davranış değişiklikleri, beynin farklı bölgeleri arasındaki sinaptik bağlantıları güçlendirir veya zayıflatır. Örneğin, bir birey bir davranışı tekrarladıkça (örneğin, stresli durumlarda derin nefes almayı öğrenmek), beyin bu yeni "yolu" güçlendirir ve eski, daha az yardımcı olan yolu (örneğin, stresli durumlarda öfkeyle tepki vermek) zayıflatır. Bu, davranışsal otokontrol becerilerinin zamanla daha etkin hale gelmesine yardımcı olur. davranışsal otokontrol ve nöroplastisite, bireylerin kendi davranışlarını yönetme ve adaptasyon yeteneklerini geliştirme konusunda birbirini tamamlar. Özellikle Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğunda hiperaktivite ve dürtüsellik boyutu aktif olan çocuklarda davranışsal otokontrolde ciddi problemler yaşanmaktadır. Bu beceride ki düzenlemeler iyileşme sürecinde doğrudan katkı sağlayacaktır. Nöro aktivite Davranışsal otokontrol kazanımına yönelik fiziksel egzersizlerin bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

Yavaşlayan Davranışlar Egzersizleri: Dürtüsel ve hiperaktif çocuklar hızlı hareket etmeye meyillidirler. Davranışsal yavaşlama hedef davranışı adımlara bölmeyi içermektedir. Bu sayede bir anda patlayıcı davranışlar yerine aşama aşama bir yol izlenmektedir.

Aerobik Odaklı Egzersizler: Kardiyovasküler etkileri amaçlayan egzersizlerdir. alp atış hızını düzenler ve öz-kontrol becerilerini geliştiren bir ortam oluşturur.

Takım Sporları: Takım sporları (futbol, basketbol, voleybol vb.), oyunculara strateji geliştirme, hızlı karar verme ve stres yönetimi becerilerinin olduğu fiziksel egzersizleri içerir. Ayrıca, duygusal kontrol ve sabır gibi öz-kontrol becerilerini geliştirir.

Denge Egzersizleri: Bireyin bedeni üzerinde daha fazla kontrol sahip olmasını amaçlayan fiziksel egzersizlerdir.

Güç Antrenmanı: Güç antrenmanları postüral kas gruplarında güçlülüğü amaçlayan fiziksel egzersizlerdir.

Outdoor Aktiviteler: Doğada gerçekleştirilen etkinlikler etkileşim gruplarını amaçlayan fiziksel egzersizlerdir. Birlikte ve kurallı hareket etmeyi kolaylaştırmaktadır.

Duygusal Denetim Becerileri Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

Telefon WhatsApp