Ebeveyn Danışmanlığı

Anasayfa Ebeveyn Danışmanlığı
Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn Danışmanlığı

            Ebeveyn danışmanlığı, ebeveynlere çocuklarıyla ilgili zorlukları ele alma, gelişimsel aşamaları anlama ve etkili ebeveynlik becerilerini geliştirme konularında destek sağlayan bir hizmettir. Ebeveyn danışmanlığı, çocuğunuzun sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmanızı amaçlar. Bu süreçte, ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirmek, sorunları çözmek, iletişim becerilerini geliştirmek ve etkili disiplin yöntemleri kullanmak gibi konularda rehberlik alması sağlanır. Ebeveyn danışmanlığı, ebeveynlerin stresini azaltarak daha olumlu bir aile ortamı yaratmaya yardımcı olabilir.

Ebeveyn Danışmanlığı Ne İşe Yarar?

Ebeveyn danışmanlığı, ebeveynlere çocuk yetiştirme becerilerini geliştirme, sorunları çözme, iletişim becerilerini güçlendirme, stresi azaltma ve çocuklarıyla daha sağlıklı bir ilişki kurma konusunda destek sağlar.

Ebeveyn Danışmanlığı Hangi Problemlerde?

  • Davranış Sorunları: Çocuğun saldırganlık, isyan, uyumsuzluk, yalan söyleme gibi davranış sorunlarıyla başa çıkma.
  • Disiplin Yöntemleri: Ebeveynlerin etkili ve uygun disiplin yöntemlerini kullanmayı öğrenme.
  • İletişim Sorunları: Çocuğunla iletişimde sorunlar yaşıyorsan, anlayışlı bir iletişim kurma ve etkili dinleme becerilerini geliştirme.
  • Sınırların Belirlenmesi: Ebeveynlerin çocukları için sağlıklı sınırlar ve kurallar koyma konusunda rehberlik alması.
  • Kardeş Kıskançlığı veya Rekabet: Çocuklar arasındaki kıskançlık ve rekabeti yönetme.
  • Boşanma veya Ayrılık Süreci: Ebeveynlerin çocuğun duygusal ihtiyaçlarını karşılamak ve ayrılık sürecinde destek olmak.
  • Okul Başarısı ve Öğrenme Zorlukları: Ebeveynlerin çocuğunun öğrenme güçlükleriyle başa çıkma ve okul başarısını destekleme.
  • Ergenlik Dönemi: Ebeveynlerin ergenlik dönemindeki çocuklarıyla iletişimi, bağımsızlık kazanma süreci ve riskli davranışları yönetme konusunda rehberlik alması.

Ebeveyn Danışmanlığı Süreci?

Ebeveyn danışmanlığı süreci, genellikle bir başlangıç değerlendirmesiyle başlar. Bu aşamada, ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili endişeleri ve hedefleri hakkında konuşulur. Ebeveynlerle birlikte, danışman hedefler belirler. Bu hedefler, çocuğun davranışları, iletişim becerileri, disiplin yöntemleri veya diğer konularda değişiklik yapmayı içerebilir. Danışman, ebeveynlere çocuk gelişimi, ebeveynlik becerileri, iletişim stratejileri ve diğer ilgili konular hakkında bilgi sağlar. Ebeveynlere, çocuklarının davranışlarını anlamaları, duygusal ihtiyaçlarını karşılamaları ve etkili bir şekilde iletişim kurmaları için rehberlik eder.

Danışman, ebeveynlere pratik stratejiler ve beceriler öğretir. Danışman, ebeveynlerin bu stratejileri uygulayabilmesi için model olabilir veya rol oynayabilir. Ebeveynler, danışmanlık sürecinde karşılaştıkları zorlukları paylaşabilir ve psikolog veya pedagoglar rehberliğiyle çözümler bulabilirler.

Ebeveyn Danışmanlığı Nasıl İlerler?

Ebeveyn danışmanlığı süreci, bireyselleştirilmiş bir şekilde ilerler ve ebeveynlerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre uyarlanır. Haftalık olarak başvurulan konu ile ilgili gelişim süreci ve ilerleyiş değerlendirilir. Çocukların gelişimi, aile içi süreçler ve diğer tüm durumlar hakkında uzman bir bakış açısı ile bilgi verilir.

Ebeveyn Danışmanlığı Hangi Uzmanlar ile Yürütülmektedir?

Ebeveyn danışmanlığı Klinik Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikologlar, Aile Danışmanları, Pedagoglar ve Çocuk Psikiyatristleri tarafından yürütülmektedir.

Ebeveyn Danışmanlığı Seans Ücretleri Nedir?

Ebeveyn Danışmanlığı seans ücretleri bulunulan bölgeye göre değişmektedir. Ancak genel bir ortalama verecek olursak 500-1500 arasında değişmektedir.

Ebeveyn Danışmanlığı ile Aile Danışmanlığı Aynı Şey mi?

Ebeveyn danışmanlığı çoğunlukla ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili sorunları ve ebeveynlik becerilerini ele alırken, aile danışmanlığı daha geniş bir aile bağlamında aile ilişkilerini ve aile üyelerinin ihtiyaçlarını ele alır. Özellikle çiftler arası problemler söz konusu ise Her ikisi de ailelere destek olmayı amaçlayan hizmetlerdir, ancak odak noktaları ve kapsamları farklıdır.

Ebeveyn Danışmanlığı Fayda Oranı?

Ebeveyn danışmanlığından alınan fayda oranı bireyler arasında değişebilir, çünkü her aile ve danışmanlık süreci benzersizdir. Ancak genel olarak, ebeveyn danışmanlığının olumlu etkileri gözlemlenir. Sürece başlamadan önce ön test ve son test oturumları uygulanır. Ön test oturumu, danışmanlık başlamadan önce yapılan bir değerlendirme sürecidir ve ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili endişeleri, hedefleri ve mevcut durumu hakkında bilgi toplanır. Son test oturumu ise danışmanlık sürecinin sonunda gerçekleştirilen, ebeveynlerin hedeflere ne kadar yaklaşıldığı, kazanılan beceriler ve ilerleme hakkında geri bildirim alındığı bir değerlendirme oturumudur.

Oyun ve Bağlanma Terapisi Hakkında Detaylı Bilgi Almak için Tıklayınız..

Çocuklarımız geleceğimiz...

Telefon WhatsApp